L’estat del nostre municipi

Opinió
Intervenció de Carme Farràs (ERC) en el debat sobre l’estat del municipi

Des del mes de maig s’ha pogut percebre un canvi substancial al nostre Ajuntament, davant la pèrdua de la majoria absoluta del partit socialista, la conjunció dels grups de l’oposició ha permès retirar el projecte de l’EMD, que a més disposava d’un informe previ negatiu per part de la Generalitat o la recerca d’un nou espai per a la ubicació del CAP, sense necessitat d’enderrocar l’únic centre cultural de Ribes i forçant un acord amb la resta de grups municipals per aconseguir un espai idoni i amb el màxim consens. Ha quedat clar que des de l’oposició no es desconstrueix com ha volgut argumentar en alguns casos l’actual Alcalde, senzillament no es pot votar a favor d’allò que s’està contra, i el que per alguns és desconstruir per altres és reconstruïr i millorar.

Des d’ERC creiem que s’ha de forçar un canvi d’actitud per part de l’equip de govern, que actualment està en minoria, gràcies, sobretot a la posició decisiva d’ERC de no pactar, donat que els darrers 8 anys no han estat cap garantia de futur viable amb el nostre projecte de municipi, i que sembla que amb l’actual equip de govern no es pensa canviar.

Amb tot volem fer la reflexió del perque no s’ha aconseguit per part de l’equip de govern el suport majoritari del ple municipal, i per altra banda volem a pel·lar a la maduresa dels grups municipals que han posat per dabant les seves conviccions i han decidit no pactar amb el PSC.

També i des de l’oposició s’està treballant per poder solucionar els dèficits democràtics a causa de la poca sensibilitat per part dels governs municipals dels darrers anys en quant a la consulta amb els ciutadans afectats per plans com el de La Cervereta a Les Roquetes, i que s’han desenvolupat sense el consens adequat.

Tanmateix s’observa descontent en àmbits associatius on es fa palesa la falta de diàleg i el taranna de prepotència processat durant els darrers anys de govern de majoria absoluta del PSC i que encara ara continua tot i la pèrdua de majoria i no haver aconseguit el suport majoritari del ple municipal.

Centres educatius, entitats culturals i esportives, han deixat palès el seu descontent més si tenim en compte que en alguns casos s’ha hagut d’arribar a situacions extremes, com la mobilització d’associacions de pares per poder arribar a acords amb el govern.

Per part d’ERC creiem que aquesta situació requereix la intervenció d’un Síndic de Greuges Municipal, per tal que el nostre municipi gaudeixi de l’adequada canalització per part dels ciutadans pel plantejament de qualsevol problemàtica i aprofundir d’aquesta manera en la democratització del nostre poble.

Considerem que hi ha temes que s’han tirat endavant amb el suport d’algunes forces polítiques que de vegades no tenen clar el seu paper d’oposició o de

comparsa, i amb això volem deixar clar que l’acordat en el tema de les ordenances municipals, que ha suposat una pujada molt superior a l’IPC, tot i l’emmascarament de l’IBI amb un increment del 3,6%, quan en realitat aquest percentatge s’aplica sobre una base imposable superior. O bé el cas desorbitat de les escombraries, un problema endèmic del nostre municipi que de moment no s’ha solucionat, i aquesta era una oportunitat per votar de forma separada de la resta d’ordenances i buscar una solució, i en canvi s’acorda incomprensiblement un paquet d’ordenances sense tenir en compte l’especificitat de cada una, amb això volem donar un toc d’atenció a aquells qui creuen que pactant pedaços aconsegueixen millores, el que és clar és que el problema és estructural i de gestió, no hem d’oblidar que les atribucions de l’alcalde i les juntes de govern local, són suficients en molts casos per no haver de passar pel ple.

No es pot pretendre en un govern en minoria que l’oposició aprovi les taxes i impostos, sense saber abans a quines partides aniran a parar els increments, i a tal efecte, considerem imprescindible la presentació d’un avantprojecte de pressupost i un pla de mandat, una proposta de municipi que considerem indispensable per tirar endavant qualsevol variació; d’altra banda ens trobaríem davant la improvisació del dia a dia i sense projecte, com ha estat passant fins ara.

Per això des d’ERC creiem que ha estat un error l’acord al qual s’ha arribat amb les ordenances, sobretot sabent que s’hauria pogut fer valdre el pes de l’oposició i no s’ha aprofitat, tot i els esforços i la no compareixença d’algun grup per poder arribar a acords.

Per altra banda, tot això ens fa estar alerta pel que fa als mètodes de l’actual govern, que tot i estar en minoria, encara no s’ha adonat que cada projecte requereix un consens, però creant situacions de confiança, i en aquest cas des d’ERC denunciem l’actitud del PSC, de voler col·locar amb calçador tot un seguit de projectes que tenien previst en la passada legislatura, i que els partits de l’oposició ja ens vàrem pronuciar en contra.

El tema del teatre de Les Roquetes, és reiteratiu, ja des de la conselleria de cultura es va argumentar que podria ser excessiu, estem parlant d’un sol dels 2 nuclis, tenint en compte l’existència un antic teatre que podria ser reconstruït o fins i tot d’un projecte nou amb un pressupost adequat, un acord hauria estat possible si s’hagués presentat a la Generalitat un projecte amb les dimensions adequades, però el fet de voler-ho tot ha fet que es quedés en un no rès.

El passat més de juliol, la major part de l’oposició hauria votat en contra del projecte de teatre si s’hagués presentat, però finalment el projecte no va arribar al ple, la miopia d’alguna força política va fer que el projecte no es presentés. Amb la tàctica de sempre, l’equip de govern va anar esperant fins que ens ho trobessim a sobre i per alguns no hi hagués més remei que votar que sí, amb enganys, com que es faria la meitat del projecte, però clarament en l’ordre del dia del ple on s’havia de tractar el tema, l’aprovació era de tot el projecte, que

 

suposa 1/3 (uns 6 milions d’euros) del pressupost municipal per un sol edifici, no hi havia temps per presentar un projecte nou, ens haviem de creure que es faria la meitat, quan per acord de ple constava l’aprovació total?, per junta de govern local es podia aprovar la resta, fins al 10% del pressupost no cal passar per ple (aproximadament 2 milions d’euros). Segurament si al ple de juliol, no s’hagués posposat i hagués tingut un resultat negatiu, des del govern s’hauria presentat un altre projecte que s’hauria pogut consensuar, 5 mesos abans del final d’any, ara ja no hi ha temps. S’ha de tenir en compte també, que a les ponències creades amb la participació de tots els grups, ni tant sols es va plantejar el projecte del teatre, i paradoxalment és en aquest espai on s’havia de debatre, una mostra més d’algunes actituds incoherents.

Des d’ERC considerem que algunes subvencions aprofitades erròniament poden suposar hipoteques pel municipi, i no rebre ajuts durant anys, perquè no oblidem que en molts casos el repartiment és per municipi i no per nuclis, si ja es considera que s’ha rebut és dificil aconseguir-ne una altra. Per això és tant important el plantejament conjunt de les inversions a Ribes i Les Roquetes, per que cap nucli en surti mal parat.

Projectes com els equipaments esportius i la ubicació d’un centre cultural adaptat a les necessitats actuals al Local de Ribes (que es troba en l’indret ideal com a lloc de trobada per tal de potenciar la cultura del poble), l’adequació del teatre de Les Roquetes, la construcció dels nous IES i el nou CAP, la promoció del comerç local, l’oficina municipal de l’habitatge, la via pública, la potenciació de l’àrea de benestar social, els plans urbanístics, la gestió del territori, etc. requereixen una planificació basada en un estudi detallat de les necessitats de la població actual, així com la tendència evolutiva prevista com a mínim durant una legislatura, i això implica un pla de mandat, aquest tipus de pla no l’ha realitzat mai en els 8 anys consecutius de govern de majoria absoluta del PSC, i evidentment, fins ara tampoc s’ho ha plantejat.

Creiem que s’ha potenciat la fractura del nostre municipi, i volem fer entendre a l’equip de govern de la necessitat de donar a conèixer la història mil·lenària de Sant Pere de Ribes, sense fer diferències, tant de Ribes com de Les Roquetes.

I proposem una millora en els mitjans per incrementar la cohesió social, i un d’ells és la reducció de barreres físiques entre els nuclis, amb la creació d’un Carril Bicicleta de Ribes a Les Roquetes des de la Rambla del Garraf passant, per Puigmoltó, pels Camils fins a Ribes, facilitat les zones de passeig entre ambdós nuclis i la millora d’accessos i transport públic.

Després d’escoltar els discurs de l’estat del municipi de l’alcalde, el grup municipal d’ERC ha quedat perplex per la carta als reis, d’aquells qui podent materialitzar gran part dels projectes proposats durant 12 anys d’haver governat, no hagin aprofitat per fer-ho abans, i ara quin remei els queda quan l’oposició “els apreta”.

Òbviament Sant Pere de Ribes està a la cua en inversions socials, culturals, educatives, viàries, i un llarg etc., mentre les inversions faraòniques en edificis premiats i mobiliaris s’han endut gran part del pressupost municipal dels darrers anys.

Quant a mitjans de comunicació, ni tant sols podem veure els plens minicipals per TV, quan municipis com Canyelles i Olivella s’ho poden permetre amb la dècima part d’habitants, com a poble hem estat víctimes de la desinformació, que genera al mateix temps menys identificació amb el territori, sobretot en aquells àmbits més allunyats del centre de la població i potencia la la tendència de convertir-nos en ciutat dormitori. També els consorcis del Garraf han deixat fora Sant Pere de Ribes, tot i tenir la presidència comarcal.

Altre tema no resolt és el comerç local, amb la manca de previsió i sense cap control per part de l’equip de govern s’han ubicat un excés d’entitats bancàries i immobiliàries en zones estratègiques on s’hauria garantit el dinamisme comercial. Aquesta manca de previsió ha provocat que bona part del centre del poble s’hagi convertit en zona amb poca vida, sobretot les tardes o caps de setmana, en que aquest tipus d’establiments no obren

Creiem que premiar el govern municipal amb la seva continuïtat, veient que no s’han fet els deures durant 8 anys de majoria absoluta és un error, però val a dir que les opcions preses per cada grup són legítimes i la situació és la que és, i en qualsevol circunstància el grup municipal d’ERC treballarà per millorar la situació del nostre municipi, perquè els ciutadans s’ho valen i no els podem decebre.

I per acabar, ho volem fer amb una nota positiva, s’ha aprovat al parlamet del nostre pais instar al govern de la Generalitat a la creació de l’Àmbit funcional de planificació Penedès, que pot suposar una incidència molt positiva en el nostre territori quant a infraestructures relacionades i projectes d’inversió. I en la nova distribució territorial facilitar la creació de la vegueria Penedès. Que per cert va ser aprovada al nostre municipi la moció presentada pels grups de l’oposició fent referència a la seva creació a l’actual legislatura.