Presenten el protocol de balls populars

Cultura
La Comissió de Balls n’exposa les línies principals en un acte a l’Escorxador

Ahir, representants de la Comissió de Balls de Ribes van presentar el Protocol dels Balls Populars, aprovat per l’Assemblea de Caps de Colla el passat 24 d’octubre. Aquest document ha estat fruit d’un treball de camp realitzat entre el 2005 i el 2006 en el que es van entrevistar diverses persones vinculades a les festes majors de Ribes. Des de regidors i exregidors de cultura a caps de colla, passant per membres de les Comissions de Festes i de la societat civil en general.

Núria Giralt ha explicat quin ha estat el procès que ha seguit la Comissió per elavorar el document. Com ja s’ha dit és fruit d’un treball de camp que es va iniciar el 2005. Dels resultats d’aquest treball es redacta el primer Protocol que s’aprova el desembre de 2006 i entra en vigor per la festa major de Sant Pau de 2007. En posterioritat es creen unes comissions de treball amb els caps de colla per tal de perfilar aspectes i demandes que es generen a partir de la seva implantació. El document que se n’extreu és aprovat per la majoria de l’Assemblea el passat mes d’octubre.

Per altra banda, Albert Roig ha exposat alguns dels problemes que pretèn afrontar el Protocol. Comenta que ens els darrers anys hi hagut un augment de participació cosa que ha provocat que l’organització es veiés desbordada. Tot i això ha remarcat que, des de la Comissió de Balls es valora molt positivament ja que “ajuda a la regeneració de les colles”. Sobre aquest punt ha comentat que s’han creat les llistes d’espera que s’obren dos cops l’any. Concretament aquest any s’obrian del 12 al 15 de desembre en l’horari següent:

– 12 i 13 de desembre: de 17,30h a les 19,00h

– 14 de desembre: de 20,00h a 21,30h

– 15 de desembre: d’11,00h a 12,30h

Roig ha destacat també que s’ha detectat, i així ho demostren les enquestes, una preocupació creixent pel descens de la qualitat i l’agilitat de les cercaviles provocat per una excessiva repetició de balls. En aquest sentit ha assenyalat que un dels objectius de la Comissió és vetllar perquè no hi hagi un desequilibri entre colles, és a dir que hi hagi molts balladors en un sector i un dèficit en un altre.

Pel que fa a les línies generals del document, Josep Rius n’ha exposat tres. En primer lloc, la definició dels diversos balls que actualment participen en les cercaviles. En aquest punt es tracten temes de històrics, de coreografia i música i de vestuari. Segons ha comentat aquests últims punts es troben en procès d’elaboració.

El segons dels eixos del Protocol és la participació en els balls populars. Es considera que a l’edat de sis anys és quan els nens i nenes poden oferir un nivell més adequat de qualitat pel que fa a la coreografia, l’agilitat i el ritme. A més, el document marca l’edat de participació en les cercaviles: les joves i adultes a partir de tretze anys i les infantils de sis a dotze.

L’últim dels punts essencials és la definició d’ordre i participació en les diferents cercaviles. Rius ha destacat la creació de noves cercaviles per poder ampliar el nombre de colles infantils i d’aquesta manera donar cabuda a molts dels nens i nenes que actualment estan en llista d’espera. Aquest augment de colles s’anirà fent de manera progressiva tenint en compte la demanda i els recursos existents en cada moment.

La novetat de la propera festa major de Sant Pau és la participació de les colles infantils en l’Anada i Baixada infantil de l’ermita el diumenge abans de festa major. Una cercavila que, a part d’obrir la festa major d’hivern, comptarà amb un esmorzar pels participants, una exihibició i una traca dolça a la plaça de Vila. Tot i això, des de la Comissió es creu important la participació de les colles infantils en els dies centrals de la festa. Per aquest motiu participaran també en el ja tradicional cercavila infantil de desprès de la traca, el dia de Vigília, tant per Sant Pau com per Sant Pere.

Finalment, per la festa major d’estiu ha destacat la rellevancia que se li vol donar a la cercavila d’anada al Redòs i la cercavila de tarda el dia de Sant Pere. Aquesta nova cercavila infantil posarà el punt i final dels actes populars de la festa.

Els membres de la Comissió han coincidit a assenyalar que les cercaviles de nova creació s’han d’integrar dins la festa major i que s’han d’anar valorant per fer els reajustaments necessaris. En aquest sentit han dit que el Protocol dels Balls Populars és un document viu que s’ha d’anar adaptant a les necessitats que es detectin en cada moment.