Descriuen l’estirp Giralt entre 1800 i 2007

Comunicació
El bloc de Dolors Guitart Prats també inclou informació sobre Can Ramonet

Dolors Guitart explica en el seu bloc la història de la família Giralt des que aquesta apareix documentada a Ribes, concretament a la Casota del Palou, a l’inici del segle XIX. Es tracta d’una estirp nombrosa i enormement ramificada que aquest apunt presenta amb luxe de detalls fins a les més altes ramificacions de l’arbre genealògic. El mateix bloc també ofereix informació sobre la masia de Can Ramonet. Tota una curiositat.