Les inversions de la Generalitat al Garraf, al Ple

política
S’esperen diverses mocions de temàtica extralocal a la sessió de demà

Demà a la tarda hi ha Ple. A destacar, entre els punts de l’ordre del dia, l’acceptació de la retirada del projecte d’EMD per part de la Generalitat, el nomenament d’un representant municipal al Consell Econòmic i Social del Garraf, la nova resolució de l’ordenança del taxi, la desafectació i la cessió de diversos béns per a la construcció d’un IES a les Roquetes, la licitació de l’explotació del complex esportiu del Bosc de Plaça, preus públics per al Csal de Nadal, una alteració de realitat física al c. Cerdà i un conveni amb Endesa amb relació als mòduls prefabricats de l’IES de Ribes.

D’altra banda, s’esperen mocions en motiu de la jornada contra la violència envers les dones, un altra sobre les inversions de la Generalita al Garraf, una moció antifeixista d’UM9 denominada “aturem el feixisme, cap agressió sense resposta” i una de les dues forces independentistes del municipi, ERC i UM9, relativa a Renfe.