Torna L’Ajuntament Informa

Comunicació
La publicació municipal arriba al número 22, el primer de la nova legislatura

La nova legislatura ja té al carrer el primer butlletí municipal L’Ajuntament Informa. En aquesta ocasió, la publicació aborda la investidura de Blanco, la retirada de l’EMD, el replantejament en el tema del CAP, la cessió de terrenys per al nou IES, la petició de retorn de papers de Salamanca, la composició del nou consistori,l’inici deles ponències político-tècniques, el sorteig de pisos de promoció, la finalització de les obres a Sant Pau, les noves escoles i d’altres temes d’interès. També hi apareixen els escrits de les forces polítiques. En aquesta ocasió, totes han fet la seva aportació al butlletí, reflectint el renovat interès que la política local desperta entre els mateixos que hi participen.