Surt a licitació el tercer tram de la Rambla del Garraf

política
Es legalitzen les juntes de compensació que gestionaran projectes urbanitzatius al municipi

El DOGC d’avui publica l’anunci amb què l’Ajuntament convoca el concurs per a l’execució del tercer tram de la Rambla del Garraf. L’import de partida és de 73.191,70 euros (IVA inclòs), millorable a la baixa. D’altra banda, en la mateixa publicació oficial hi figura avui la constitució de tres entitats urbanístiques col·laboradores de l’Administració, que participaran en sengles projectes urbanitzatius. D’una banda, s’ha constituït la Junta de Compensació de la UA núm. 23, Racó del Carme. Gestionarà els treballs d’urbanització que es portaran a terme a la zona pròxima a la benzinera. També s’ha constituït la Junta de Compensació de la UA núm. 13, a les Torres. L’última Junta vinculada al municipi que es legalitza en l’Edicte publicat avui és la número 19, corresponent a la Fàbrica Tèxtil Miret, que es farà càrrec de les obres que es portaran a terme entre l’entitat Ger i els primers carrers de la Costeta.