Ribes Internet fa deu anys

Comunicació
L’any 1997 es legalitzava una associació que recollia el treball d’internautes actius des de 1995

El dia 12 de novembre de 1997, ara fa 10 anys, va començar el seu treball el comptador de visites del web ribes.org, que tenia aquest aspecte. L’activació coincidia amb la legalització de Ribes Internet al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat. Presidida per Pere Guillaumes, l’associació recollia el treball d’internautes de Ribes que estaven en actiu des de l’any 1995, quan van iniciar els seus treballs accedint a Internet a través d’una BBS de Barcelona que els permetia navegar durant un parell d’hores cada dia. L’associació es va constituir amb el doble objectiu de donar a conèixer el municipi a la xarxa i de divulgar la xarxa entre la ciutadania. Aquest últim objectiu va perdre el sentit ben aviat, però no pas el primer.

Des del naixement de Ribes Internet fins a l’actualitat, han estat diversos els projectes que s’han impulsat. Entre els més populars s’hi compta el noticiari El Cancell, que va iniciar la seva trajectòria al maig de 2001. Entre els projectes més complexos i alhora apassionants, la xarxa inalàmbrica Ribes Wireless, que va estar activa durant els anys 2003 i 2005 i que encara disposa d’infraestructura disponible per a futurs projectes. De bon començament, l’associació va donar cobertura a diverses entitats i col·lectius, cedint espai web a la Parròquia, als Xulius, al Centre Parroquial, al col·lectiu Margalló, al Ball de Diables i a d’altres. A més, també ha acollit webs singulars de caràcter particular com el dels trigèmins. A destacar el web de Carles Miret, des del qual es proveeix també la informació meteorològica que es difon des del portal. Podeu fer-vos una idea de l’evolució històrica de ribes.org consultant aquest enllaç.

El desè aniversari arriba en un moment de transformació en què l’objectiu prioritari de l’entitat és obrir el web a la participació i potenciar-ne el caràcter social. En els pròxims mesos hi haurà importants canvis.