La Generalitat “arxiva” l’EMD de les Roquetes

política
La Direcció General d’Administració Local ha notificat a l’Ajuntament que s’accepta el desistiment aprovat pel Ple

L’acord de Ple del passat juliol en què s’instava el desistiment de l’Ajuntament en el procediment obert l’any 2005 per a la creació d’una EMD a les Roquetes ja és efectiu. El dia 26 de setembre, el director general d’Administració Local va dictar una resolució en què acceptava el desestiment i arxivava l’expedient, cosa que va notificar a l’Ajuntament al cap d’uns dies. L’EMD ja és història, també administrativament. L’acord es va adoptar amb els vots favorables de tota l’oposició (UM9, CiU-ViA, PPC i ERC).