El dia a dia desdibuixa els grans blocs al Ple

política
L’absència de temes especialment conflictius provoca dispersió i diversitat en el vot

A banda de les qüestions de política nacional, el Ple de dimarts va tenir un articulat llarg que va provocar tota mena de combinacions de vot, desdibuixant momentàniament els dos grans blocs que havien caracteritzat els primers plens. L’absència de punts especialment conflictius va facilitar aquesta diversitat. Així hi va haver diversos punts aprovats per unanimitat, a banda dels dedicats a temes de política extramunicipal (correllengua, papers de Salamanca, ETA), també es va aprovar unànimement la contractació d’advocats per al contenciós interposat per Cinemes Òscar, l’ampliació de representants en òrgans col·legiats que va suposar l’entrada de regidors de l’oposició en diversos consells, l’aprovació de la Junta Local de Seguretat, la cessió de terrenys per a l’IES o la segregació de part de la finca del CEIP Parellades per a la futura construcció del pavelló. Més debatuts van ser temes com la modificació del pressupost que va comptar amb l’oposició d’ERC i UM9 mentre el PP i CiU-ViA s’abstenien, la modificació de la plantilla de personal que només va rebre el vot contrari d’UM9 o el conveni en matèria de seguretat que només va votar en contra UM9 mentre ERC es va abstenir, entre d’altres.

Quant als precs i preguntes, van aflorar temes diversos. Entre aquests, destaquem el que fa referència a la situació a Can Lloses i Can Marcer formulada per CiU-ViA i contestada pel regidor Garcia Hervàs, que va exposar que es preveu la reparcel·lació, prèvia a la urbanització definitiva, per a l’any vinent. Una altra pregunta destacada, en aquest cas formulada per UM9 fou la situació pel que fa als llums de Nadal, en què es va exposar que s’està negociant amb els comerciants sobre aquest particular. Altres temes tractats foren la situació de l’agermanament amb Puerto Cabezas, l’estètica de l’escola de Puigmoltó, problemes amb els picicans, la senyalització de les obres a la rambla del Garraf o la situació dels diners desapareguts per Sant Pau, entre d’altres.