Les ponències político-tècniques, fonamentals per a ICV-EUA

política
La formació ecosocialista dóna resposta, en forma d’article, a les preguntes plantejades al seu dia per El Cancell

En primer lloc, considerem que cal donar una importància prou rellevant al fet de que aquest dimecres 26 de setembre es constituiran les ponències político-tècniques que seran l’espai on totes les forces polítiques podrem consensuar les decisions que afecten a aspectes importants com és ara el Pla d’ equipaments. És evident que cal concretar i iniciar la construcció del nou CAP de Ribes, el mateix que calen equipaments culturals tant a Ribes com a Roquetes. Però no és menys important que es necessita una nova llar d’infants, que ens cal ubicar també l’Arxiu Municipal i dinamitzar-lo, que ens caldrà preveure que els equipaments necessaris han de formar part d’un projecte de municipi i per tant cal engegar una estratègia més global, per tal de no caure en una manca de planificació que ens perjudiqui com a ciutadanes i ciutadans en el futur.

Respecte de l’equipament cultural de Ribes, considerem que podria tenir cabuda en l’actual emplaçament de El Local. En primer lloc perquè és important cobrir el dèficit d’equipaments culturals que impedeixen la creació d’un teixit social enriquidor, el desenvolupament artístic i una programació cultural estable i diversa. En segon lloc perquè, a diferència d’un servei sanitari al qual ens dirigim per necessitat i prevenció, un espai cultural suposa un reclam diferent que cal potenciar, incentivar i també apropar a les persones.

El nou Centre d’Atenció Primària, hauria de realitzar-se, sens dubte, en un espai accessible i ampli per tal de donar cabuda al creixement actual i futur, no només en relació a la pressió demogràfica, és evident que cada vegada som més, sinó en relació a una previsió en l’increment i millora dels propis serveis sanitaris; no només donar un servei d’atenció mèdica necessària,si no altres serveis com ara un centre de dia, serveis d’atenció i mediació, serveis de prevenció i atenció de drogodependències, per exemple), integrats en un mateix indret.

Creiem que cal inserir el projecte del nou CAP en una planificació més global per a treballar per a que l’atenció sanitària del nostre municipi respongui a la millora de la realitat, en el context, també, de l’atenció sanitària comarcal.

És per aquests motius també, que ja ens vàrem expressar en el darrer ple, a favor de la moció per iniciar, tal i com es preveien en la proposta de ponències del darrer mes de juliol, el debat i la decisió respecte dels principals temes que ens ocupen l’agenda política actual: equipaments, plans de millora i ordenació territorial, entre altres.

Un altre dels temes proposats, més enllà de la realitat local, ha estat la proposta sobre la Vegueria Penedès-Garraf. En aquest sentit, en el darrer Ple vàrem abstenir-nos donat que considerem que no només el debat, sinó la decisió caldria traslladar-la al conjunt de la ciutadania i a més caldria també, un primer un consens a nivell comarcal, a banda de que en l’argumentari de la proposta podríem incorporar aspectes que hi manquem, com els referents a una estratègia comarcal en què es definís el futur de cada municipi del Garraf, respecte de la relació amb la vegueria i amb la proposta d’ordenació territorial que preveu el nou estatut.

En quart lloc, es pregunta sobre el Pla de Millora de la Cervereta. Nosaltres creiem que és urgent aplicar una millora de la zona… només cal apropar-s’hi i veure-ho! Per l’estat dels carrers, voreres, infraestructures, claveguerams… Però també pensem que cal revisar, entre altres aspectes els referents a la qüestió dels percentatges de construcció, una qüestió important i cercar la màxima implicació dels veïns i veïnes amb afectació, tot el nucli de la cervereta.

En l’actualitat el pla preveu uns percentatges alts de metres habitables per damunt dels 75/80 metres quadrats, la qual cosa implica la construcció de vivendes grans, fet que encareix el preu i dificulta l’accés a l’habitatge.

Tot i que defensem un creixement sostenible en el sostre previst en el propi pla de millora, encaminat a evitar la massificació, creiem que cal atendre a la necessitat de no contribuir tampoc a l’especulació immobiliària d’alts preus de les vivendes.

La nostra proposta és modificar, almenys en un 10%, els percentatges de manera que es puguin reduir els percentatges habitables, sense produir més vivendes, incrementant els espais comuns no habitables, per exemple.

Finalment, es pregunta l’opinió sobre l’estat d’execució de les obres de Sant Pau. Tal i com es va transmetre a totes les forces polítiques i la regidora de cultura, Bàrbara Scuderi ha conegut, les obres de Sant Pau han sofert un endarreriment per una errada per part de l’empresa executora de la restauració a propòsit de les bigues de fusta que han de permetre el sosteniment de la teulada. En aquest sentit, l’Ajuntament ja va presentar un requeriment a l’empresa al mateix temps que s’està treballant per a la recepció de les noves bigues amb el corresponent certificat de seguretat, per tal de finalitzar la intervenció.

Per un altre costat, els treballs tècnics de l’entorn han permès descobrir la causa per la qual s’han acumulat humitats en l’interior. El motiu és que en la roca que sosté la construcció s’han trobat matèries permeables que han conduït les aigües a sota de l’ermita. En aquest sentit s’està treballant en la desviació de la canalització de les aigües residuals i en la impermeabilitat del sòl.

A més, aquest dimarts 25 de setembre s’ha previst una visita tècnica in situ a Sant Pau de regidors i regidores, per a conèixer l’estat de les obres de restauració.

Confiem i esperem que es pugui garantir l’accés per a la festa de Sant Pau i en puguem gaudir tots i totes plegades.

Com sempre, des d’ICV, treballarem perquè en el nostre municipi es garanteixi un creixement i desenvolupament sostenible, tant en la vessant territorial com social i cultural.

I comptem amb la vostra participació.