Un agost amb aigua i temperatures suaus

Medi natural
“S’han recollit 150,2 litres mentre que la quantitat recollida en els darrers tres anys havia estat de 96,0 litres. Benvinguts siguin els nivells de pluja de mesos d’agost com el d’aquest any.”

Superat el llindar del mes d’agost és convenient de fer una mirada per veure què ha passat meteorològicament. Podem observar una petita baixada en referència a la temperatura màxima d’aproximadament un grau en comparació als dos últims anys i de dos graus i mig amb relació a l’any 2004, any, per cert, molt calorós.  Un fenomen molt significatiu d’aquest mes d’agost ha estat la pluja. S’han recollit 150,2 litres mentre que la quantitat recollida en els darrers tres anys havia estat de 96,0 litres. Benvinguts siguin els nivells de pluja de mesos d’agost com el d’aquest any.

El vent també ha estat protagonista, encara que afortunadament de segona línia. Ha bufat cada dia però amb poca intensitat. Un dels fenòmens més significatius i que a molta gent li ha passat per alt ha estat la pressió atmosfèrica (HPA). La seva gràfica ha format una autèntica cresta, molt comparable a la d’un bon gall del Penedès, en què els alts i els baixos han estat constants, cosa que simbolitza una inestabilitat molt acusada.

La humitat també ha fet de les seves: variacions constants i molt acusades entre màximes i mínimes, però clar, vora del mar és quasi normal.

Malgrat el que hem “patit” amb la meteorologia, hem superat un altre mes d’agost.

Que sigui per molts anys!