La concessió del cementiri és per 50 anys

0
La Parròquia mantindrà un cànon del 5 % dels ingressos recaptats

Continua la publicació progressiva al Full dels termes de l’acord entre la Parròquia i l’empresa GIC de Nomber sobre la gestió del cementiri. Fins al moment han transcendit diversos detalls, dels quals en destaquem alguns: 50 anys de durada del contracte; 5 % dels ingressos recaptats com a cànon per a la Parròquia; compromís de la Parròquia de cedir tota la informació i no interferir en la gestió; compromís del concessionari d’executar totes les tasques ordinàries i, a més, obres, contractar personal, subcontractar, respondre de danys, etc. La gestió del cementiri, que a l’octubre es cedirà, fins a l’actualitat era exercida directament pel senyor rector.