Els alcadables s’expliquen

Comunicació
Demà comencem a publicar les respostes rebudes a un qüestionari enviat a tots els caps de llista

El Cancell comença demà a publicar les respostes rebudes a un qüestionari tramès fa quinze dies a tots els caps de llista que concorren a les eleccions. Fins al moment, de les sis candidatures només dues han respost i seran aquests els qüestionaris que publicarem junt amb els que puguem rebre durant el que queda de setmana. Els qüestionaris, que permetran conèixer les motivacions personals dels candidats i el seu capteniment davant dels principals temes que afecten el municipi, quedaran accessibles des de la pàgina principal de Ribes Internet i de El Cancell durant tot el període electoral. De mantenir-se el tràfic dels darrers mesos a la publicació, durant aquest període els podran llegir aproximadament 2.000 usuaris diferents.