El programa de la gent es va coent

Comunicació
Hi afloren temes que no formen part de l’agenda político-mediàtica, com la distribució de la immigració en les escoles o els horts per a la gent gran

Els lectors de El Cancell ja han començat a introduir les seves inquietuds en el programa electoral d’elaboració conjunta, “El programa de la gent“. Fins al moment, hi ha hagut intervencions ben interessants en àmbits com sanitat, educació, cultura, seguretat, urbanisme i medi ambient. El document, que s’elabora al web mitjançant un sistema wiki obert a tothom, ja ha permès posar a la llum divergències en temes com el futur de El Local, però el més sorprenent és la inventiva i els interessos que els ribetans reflecteixen en les seves propostes. Temes que no formen part de l’agenda político-mediàtica han vist la llum en aquest document. Així, s’hi ha manifestat preocupació per la manera com es distribueix la població immigrada per les escoles per evitar la guetització, la situació del trànsit al centre de Ribes o la conveniència que l’Ajuntament faci horts per a la gent gran. Les intervencions continuen a bon ritme. El resultat d’aquesta experiència única al país, quedarà a disposició dels partits polítics locals, perquè en facin l’ús que en creguin convenient.