UM9 renova el web

Comunicació
La formació opta per un disseny funcional i usable

El web renovat d’UM9 ja és públic. En aquesta ocasió, la formació ha optat per un disseny funcional i usable, que combina els colors negre i taronja dels últims anys amb un fons blanc que en facilita la llegibilitat. El web s’organitza en dos eixos de navegació, un d’horitzontal, en què s’ofereixen les informacions permanents sobre el partit i la seva trajectòria, a banda d’un repertori d’enllaços (xarxa) i gadgets com fons d’escriptori o protectors de pantalla que ja eren al web de 2003. L’eix vertical forneix informació política de màxima actualitat relacionada principalment amb les eleccions del maig, les publicacions actuals i un útil buscador. En aquest moment els webs polítics locals relacionats amb les eleccions del 27 de maig de què tenim constància són el de del PSC, el d’UM9, el d’ERC, el de CiU i el de ViA.