L’escola Riera de Ribes renova el web

Comunicació
Disposa de gran quantitat d’informacions útils per a la comunitat educativa i el públic en general

El web mostra els criteris del centre; informació sobre els equips de mestres, monitors, la Junta de l’Ampa, l’equip directiu i els delegats d’aula; el sistema d’organització, que inclou el Consell Escolar, les comissons mixtes i el calendari; l’apartat “Què volem fer”, amb la presentació de l’escola i un quadern de notes, i l’apartat “Què fem” amb la publicació Una escola per a tothom, un xat, activitats, el Projecte Educatiu de Centre, un fòrum i enllaços.