Canal Català ja emet a Ribes

Comunicació
Un dels adjudicataris privats de la TDT comarcal es pot sintonizar en analògic

El canal 26 de l’espectre analògic de televisió que es pot veure des de Ribes és ocupat aquests dies per Canal Català. Es tracta d’una de les emissores adjudicatàries de la TDT privada per al conjunt del Penedès tal com ja vam informar al seu dia. La sintonització del nou canal no costa gens llevat que s’utilitzi un amplificador monocanal, cosa habitual en antenes col·lectives. En aquest cas s’ha de posar un mòdul del canal 26 per veure-ho. Canal Català, de l’empresari italianosabadellenc Niccola Pedrazzoli, va aconseguir l’adjudicació a les nostres comarques de bracet de Publicacions Penedès, SA, és a dir, del setmanari penedesenc El 3 de Vuit.