Dies clau per a l’EMD

política
Només falta l’aprovació per part de la Comissió Jurídica Assessora perquè es constitueixi

En el moment que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat aprovi el projecte d’EMD per a les Roquetes, la seva constitució es podrà donar per feta. En la Junta de Govern Local del dia 4 de setembre es va comunicar que el dia 19 de juliol la Comissió de Delimitació Territorial del Departament de Governació i Administracions Públiques va informar favorablement sobre l’expedient de constitució de l’EMD de les Roquetes. Tanmateix, pocs dies més tard, la Generalitat ampliava el termini de resolució. Tot i que en aquest moment es desconeix si l’executiu sortint aprovarà l’expedient abans de la festivitat de Tots Sants, data en què tenen lloc les eleccions, o durant el període de latència previ a la constitució del nou govern, en declaracions a la premsa del passat juliol l’alcalde mostrava la seva confiança que passés el que passés el projecte arribaria a bon terme. Tot apunta que ara mateix, l’informe és en mans de la Comissió Jurídica Assessora. Segons la Llei de bases de règim local, amb l’informe previ de la Comissió de Delimitació aprovat, si aquest òrgan jurídic informa també favorablement, “El Govern de la Generalitat ha d’aprovar-ne la constitució”, s’entén que amb independència del que passi a les eleccions.