L’Ajuntament informa continua triomfal

Comunicació
S’hi destaquen realitzacions i projectes impulsats pel govern del municipi

És al carrer l’últim butlletí municipal L’Ajuntament informa. En portada es destaca que l’ambulatori es construirà al Local. A l’interior s’aporten detalls d’aquesta qüestió, com el fet que UM9 fos l’única força que s’hi oposés basant-se en la defensa de la historicitat de l’edifici ubicat a la plaça de l’Església. La revista inclou informacions com la incorporació de Montserrat Coll com a regidora en el lloc de Marta Marfany; la trobada de regidors de participació ciutadana; la reunió del consell del moviment europeu; la dotació pressupostària per a la Rambla del Garraf; la millora del conjunt de Sota-ribes i altres informacions vàries, a banda de dedicar dues pàgines als plans de millora urbana i una als canvis en el cens electoral. Quant als escrits de les forces polítiques, com és habitual contrasta el tiomfalisme del PSC amb la crítica d eles altres forces. Concretament, UM9 se centra en el problema de l’atenció primària; CiU, en els impostos i les polítiques que haurien de ser prioritàries, i ICV, en la qüestió de l’EMD. El PP deixa l’espai en blanc.