El traçat de la C-15 ja és en exposició pública

Medi natural
Es podran presentar al·legacions durant trenta dies hàbils a comptar des de demà

Ja ha sortit a informació pública el traçat de la futura C-15 a tenor de l’Anunci que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha tret avui mateix. La disposició, signada pel director general de Carreteres, Jordi Follia, determina explícitament que el municipi en surt afectat. Demà començaran a comptar els 30 dies hàbils per presentar al·legacions. Davant la possibilitat que el nou traçat afecti el Montgròs, fa mesos que es va constituir la plataforma El Montgròs Viu, que ha portat a terme diversos actes públics.