El Ple aprova que el Local sigui un ambulatori

política
Es modifica el PGOM relatiu a equipaments sanitaris i sociosanitaris

El Local, precària dependència d’usos culturals ubicada a la plaça de l’Església, serà el nou centre de salut del poble. El Ple del passat dimarts va modificar el PGOM relatiu a instal·lacions sanitàries en aquesta qüestió i en d’altres. En el mateix Ple, Montserrat Coll va assumir la regidoria de Cultura i Joventut i Daniel Arqués la d’Hisenda en substitució de Marta Marfany.