El quart casino és per a Lloret, interinament

Economia
Ribes perd punts en la cursa per recuperar el casino després de la decisió que ha adoptat avui el tripartit

Ribes difícilment tindrà casino a pesar que l’alcalde s’ha aferrat públicament a aquesta possibilitat al llarg dels últims mesos. Amb l’acord que ha adoptat aquest matí el Consell Executiu de la Generalitat, el nombre màxim de casinos de Catalunya passa de tres a quatre. Aquesta decisió, que obre la porta a la continuïtat “provisional” del casino de Lloret, aparca definitivament la possibilitat que s’havia comentat fa uns mesos que consistia a declarar-lo com a “sucursal” del de Tarragona, fórmula que es podria reproduir fàcilment a Ribes. Segons ha explicat en roda de premsa Joaquim Nadal, la decisió del tripartit “permet l’activitat del casino de Lloret mentre no es convoqui el concurs que ha de permetre, eventualment, en concurrència pública, atorgar aquesta quarta llicència a l’operador que guanyi el concurs”. Atès que en aquest concurs es tindran en compte factors com el turístic, el de llocs de treball o el de les tecnologies, tot apunta que si no hi ha un operador que aposti molt fortament per Ribes amb un projecte molt ben definit, el quart casino serà definitivament per a la coneguda localitat selvatina que ben segur puntuarà molt en tots aquests factors atesa, principalment, l’experiència.