El municipi rep 272.368,92 euros del Fons de Cooperació Local

Economia
L’import és sensiblement superior al que es rebia anys enrere

La Generalitat de Catalunya destinarà a Ribes la quantitat de 272.368,92 euros a través del Fons de Cooperació Local. Aquesta és una quantitat important, més si tenim en compte que quatre anys enrere la quantitat assignada al municipi només era de 90.995 euros i l’any 2004 era 102.084 euros. En l’actualitat, l’import està estipulat principalment per criteris poblacionals. Així, Sitges en rep 226.531,90 mentre que Vilanova n’obté 393.945,73. L’assignació va ser publicada ahir al DOGC.