Soterren més contenidors

Medi natural
Els instal·len al barri del Palou Alt i a l’entrada de les Parellades

L’Ajuntament ha instal·lat dos nous punts de contenidors soterrats, concretament al Palou Alt i a les Parellades. Cadascun d’aquests punts, d’on s’han retirat els antics contenidors verds, disposa de sis habitacles o espais per a les diverses fraccions de brossa, és a dir paper o cartró, envasos, vidre, orgànica i rebuig. Segons explica l’Ajuntament en una nota de premsa, les seves característiques milloren l’entorn urbà i minimitzen molèsties. A més tenen molta més capacitat que els convencionals.