6 anys fent cua

Opinió
UM9 exposa els motius de la mobilització del dia 9 davant de l’ambulatori

Sota el lema de 6 anys fent cua, volem incidir de un altre cop en la necessitat d’un ambulatori nou al nucli de Ribes, malgrat les espectatives donades pel Servei Català de la Salut el passat mes d’octubre a l’anunciar el compromís en la construcció d’un nou ambulatori a Ribes, hem pogut constatar que els nostres governants municipals mantenen una postura força relaxada en aquest tema, ens preocupa que l’Ambulatori de Ribes no estigui en la llista de prioritats pel que fa a les inverssions, i que la referència que fan tan sols sigui la d’informar que han “dotat” una partida per aquest tema.

En aquests darrers anys hem vist com els acords presos en aquesta matèria en el Ple de l’Ajuntament no s’han complert, com per exemple la reobertura del servei d’urgències (anunciada pel mes de maig del 2000 pel Sr. Blanco), per tant creiem que 6 anys de fer cua per rebre una sanitat en condicions es suficient, cal reclamar el que ens pertoca.

Ens agradaria comptar amb la vostra presència el proper 9 de febrer a les 18h davant l’ambulatori, ara ens toca, és el nostre torn!.

UM9