L’Acord PSOE-PSC-ICV-CiU per l’Estatut podria impedir la vegueria del Penedès

política
Fonts d’Esquerra Republicana i de Vegueria Pròpia apunten aquesta possibilitat

Segons informació procedent de Vegueria Pròpia facilitada a El Cancell per militants d’Esquerra Republicana, l’acord entre PSOE, PSC, ICV i CiU pel nou estatut, inclou l’article següent: “La creación, modificación y supresión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, se regulan por ley del Parlamento sin que, en ningún caso, puedan alterarse los límites provinciales, salvo conforme a lo previsto en el artículo 141.1 de la Constitución.”. En el cas que efectivament s’aprovés aquest precepte, la possibilitat d’una vegueria que abastés Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf quedaria subjecta a una decisió de modificació provincial aprovada per les Corts Generals, possibilitat òbviament remota. Aquest punt no s’incloïa en el redactat inicial de l’Estatut.