La Parròquia torna a fer balanç d’obres

Societat
Les reformes del Centre Parroquial han estat aturades “durant el darrer any”

Quatre espais centren les obres realitzades en el patrimoni parroquial segons informa el rector en el darrer Full : cementiri, centre parroquial, església nova i església vella. La publicació explica que al cementiri s’ha acabat la construcció de nínxols en assolir-se la capacitat màxima. Segons el rector “ja no queda espai per construir-ne més”. A més, s’ha habilitat el pas entre el bloc de 9 pisos de nínxols construït darrerament i la zona de tombes subterrànies. En aquest espai queda pendent tancar l’elevador, arreglar terres i voreres. A l’entendre del titular de Parròquia, s’ha acabat la feina “que era la de servir al poble, deixant un cementiri digne.” I afegeix: “Creiem que ho hem lograt”.

Una altra dependència en reformes és el Centre Parroquial. En aquest espai, el Full apunta que les obres han estat parades durant l’any, però que s’espera reprendre-les aviat. Cal tenir present que tot i acollir una entitat que porta el mateix nom, aquest espai és de propietat eclesiàstica i i el gestiona la Parròquia.

Quant a l’església nova, és a dir, la que hi ha al centre del poble, s’ha finalitzat el pintat de bancs. Diu el Full que en aquest edifici és on hi ha més feines pendents, concretament arreglar la sacristia i l’estança de darrere el Sant Crist, millorar la il·luminació i restaurar els vitralls que estan malmesos “a causa del pas dels anys i dels mals tractes rebuts des de fora (castell de focs, traques, pilotes…), segons diuen els tècnics”.

De l’Església Vella, el Full explica que hi ha compromès un ajut de 15.000 euros de la Generalitat i que la Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’obres el 4 d’octubre de 2005. Les obres previstes consistiran en “tapar esquerdes i forats, blanquejar el sostre i les parets de l’església (llevat del que és pintura artística)”.