El tren tindrà estació als Camils, però no a Ribes

Medi natural
La Generalitat fa públic el traçat del ferrocarril orbital entre Vilanova i Vilafranca

Vilanova, les Roquetes, Sant Camil, Canyelles i Vilafranca. Aquestes seran les estacions del ferrocarril orbital que la construirà la Generalitat. El traçat de la nova línia, que ha fet públic aquest matí el conseller Joaquim Nadal, preveu que el tren surti de Vilanova per les vies actuals, és a dir la zona de Punta Llarga. A l’alçada de les Roquetes, sempre segons el comunicat oficial, la via es desviarà per donar servei a aquest nucli on s’establirà una estació. A continuació, creuarà la C-32 en direcció a l’Hospital Sant Camil. Allí hi haurà una altra estació. Segons el comunicat oficial, des dels Camils, el recorregut “enfila fins a la població de Canyelles on hi ha la tercera estació d’aquest tram”. Si bé no es donen detalls del tram Camils – Canyelles, el mapa que acompanya el comunicat permet intuir que se situa entre l’actual traçat de la C-15 i el traçat de la carretera vella de Canyelles. És de suposar, doncs, que el tren anirà paral·lel a la C-32 i després se’n desviarà en algun punt necessàriament pròxim al Montgròs. El comunicat preveu 10 quilòmetres de túnel dels 18 projectats entre Vilanova i Vilafranca. Amb una velocitat comercial de 60 Km/h, el recorregut s’espera que sigui de 19 minuts.