CiU felicita el Nadal

Opinió
La coalició fa balanç dels escrits que ha publicat i apunta alguns temes a tractar, a banda de felicitar les festes

Estem en èpoques nadalenques, d’any nou, etc., temps de pau, de felicitat i d’enteniment entre tots. És el nostre desig és que els escrits que us hem fet arribar des dels diferents mitjans de comuncació hagin estat del vostre interès, us hagin permés reflexionar sobre els temes plantejats i us hagin ajudat a aclarir els vostres dubtes.

Encara queden assumptes importants per tractar: la resolució de les al·legacions presentades pels diferents grups municipals relatius a la EMD juntament amb les al·legacions presentades pels ciutadans i com quedarà finalment aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, el desenvolupament del Pla General a Ribes, els equipaments existents i un llarg etcètera.

No donem per tancats els assumptes pendents però sí deixar un temps de reflexió a tots per poder construir el nostre municipi pel benestar de tots els seus ciutadans. Ara és temps de meditació, no d’entrar en controvèrsies, és temps de desitjar el millor per a tots i, des de CiU us volem DESITJAR BONES FESTES i FELIÇ ANY NOU.

Grup Municipal de CiU Sant Pere de Ribes