L’alcalde fa un discurs optimista en el debat de política general

política
Dedica la primera part de la intervenció a les realitzacions municipals i la segona a estossinar amb contundència els arguments de l’oposició

L’obra de govern és àmplia i en cap cas no es pot considerar fum; en canvi, l’oposició viu enclavada en el no sistemàtic a banda d’adoptar posicions similars a les de la dreta nacional-catòlica en el debat sobre l’EMD. Aquests són els eixos dels discurs amb què l’alcalde, Josep-Antoni Blanco, va obrir ahir el debat de política general del municipi. La transcripció íntegra de la intervenció, que pot tenir diferències de detall respecte de la versió final i que ens ha estat amablement facilitada, és tot un exponent dels plantejaments polítics de l’Equip de Govern i, sobretot, del seu líder, tant pel que fa als eixos de l’acció governamental com al capteniment envers les altres formacions, raó per la qual la lectura del text és de gran interès. El discurs de l’alcalde va servir de fonament als arguments de l’oposició, que difondrem tan bon punt puguem disposar-ne.