Balls populars: una felicitació merescuda

Opinió
La iniciativa d’establir un horari d’atenció al públic revela que la tasca dels actuals gestors dels balls populars és positiva

Cal felicitar els actuals gestors dels balls populars de la festa major. I cal fer-ho per molts motius. En primer lloc, perquè treballar pels balls populars a Ribes no és una feina de lluïment; ans al contrari: és una feina dura que comporta haver-se de relacionar amb molta gent, haver d’aguantar històries particulars no sempre agradables i haver de sentir moltes crítiques i molt poques lloances. La Comissió de Balls Populars ha assumit aquesta tasca sense victimisme i amb clara voluntat de servei.

En segon lloc cal lloar el treball de la Comissió de Balls Populars perquè en les últimes festes majors s’han vist iniciatives valentes -i de vegades polèmiques- que indiquen inequívocament que hi ha ganes de fer coses.

Però, sobretot, cal felicitar-los perquè el treball fet fins al moment suposa un salt qualitatiu que se suma als que havien materialitzat altres equips ja fa anys. Per exemple, l’establiment d’un temps d’atenció al públic demostra que saben connectar amb la vida quotidiana actual.

I és que la nostra festa té més a veure amb la quotidianeïtat que no pas amb el fruit de grans debats sobre el seu model que s’anuncien des de fa anys i panys. Les persones que treballen a la Comissió de Balls han optat per treballar sobre la base de la tradició, amb una perspectiva de modernitat i un esforç i dedicació evidents. Temps hi haurà per qüestionar decisions, si cal, però ara és de justícia lloar la bona feina. Felicitats, doncs.

El Cancell