‘La Caixa’ fa una foto a l’economia local

Economia
L’Anuari de l’entitat d’estalvi resumeix els principals indicadors de la situació econòmica i social de Sant Pere de Ribes

L’entitat d’estalvi ‘La Caixa’ ha fet públic l’Anuari econòmic i social corresponent a l’any 2005. L’estudi permet consultar els principals indicadors relacionats amb l’economia i la situació social tant del conjunt de l’Estat com de les diverses configuracions territorials que l’integren. Un dels punts més interessants de l’estudi és que disposa d’un accés directe als principals indicadors de cada municipi, també els de Ribes. Així, és possible consultar tant l’evolució demogràfica dels últims anys com els índexs d’aturats, la variació de la renda disponible, dels telèfons contractats, dels vehicles matriculats al municipi o el mateix increment d’oficines bancàries que en els últims 4 anys ha augmentat a 6 quan al conjunt de Catalunya està reculant. El treball pot resultar interessant a tothom qui vulgui parlar del poble amb números a la mà.