L’Ajuntament s’ofereix per explicar l’EMD a les entitats

política
El regidor Espinosa exposa alguns arguments favorables al projecte en una carta

L’Entitat Municipal Descentralitzada de les Roquetes pot ser una realitat ben aviat. Si més no, això es desprèn de la carta que el regidor de Participació Ciutadana i Descentralització ha enviat als presidents de les entitats ribetanes. En l’escrit, Espinosa exposa que a parer del Govern, “la creació d’una EMD a les Roquetes és, avui per avui, la millor forma possible d’afrontar la nostra realitat territorial” que, segons ell, és “dual i descentralitzada”. Per al polític, l’EMD preserva la unitat territorial i alhora “dota un dels seus principals nuclis, -amb una població que ratlla els 13.000 habitants-, de la capacitat d’autogestió que precisa i mereix uan comunitat d’aquestes dimensions i característiques”.

Curiosament, l’argument del nombre d’habitants de les Roquetes, que Espinosa utilitza en la defensa d’aquesta fórmula política contrasta amb el fet que les EMD existents corresponen a nuclis amb molt pocs habitants o que representen un percentatge ínfim de la població d’un municipi, com es pot comprovar en aquest monogràfic.

El segon argument que Espinosa utilitza per defensar l’EMD és que segons l’estudi que se n’ha fet, “ni el municipi ni els seus principals nuclis -Ribes i les Roquetes-, perden capacitat i potencial econòmic ni per descomptat serveis”. Per al regidor, l’EMD “reforça la identitat de cada nucli i l’autonomia de gestió en aquells aspectes que preveu la llei”. En aquest cas l’argument usat és, justament, el que més escama els detractors del projecte, alguns dels quals recorden que els roquetencs podran decidir sobre el conjunt del municipi i sobre el seu nucli específicament, mentre que els ribetans, que seran minoria, no podran decidir res sobre el nucli de Ribes sense que els roquetencs hi diguin la seva.

En la carta, el regidor s’ofereix a explicar el projecte de manera personalitzada, a fi que els ciutadans puguin plantejar els seus dubtes alhora que ofereix un CD Rom amb el treball realitzat fins al moment, del qual l’Ajuntament ja n’ofereix una part al seu web.