Desgranen el futur del Redós

Societat
Un escrit publicat al butlletí de l’Arxiprestat del Garraf aclareix els objectius de la Fundació propietària del centre

El futur del Redós està garantit per la Fundació que n’és propietària tot i la sortida de les germanes Darderes a tenor d’un escrit publicat al butlletí L’Església al Garraf que es reparteix junt amb el Full Parroquial. Tot i que el text no va signat, l’ús de la primera persona fa pensar que en són autors els representants de la Fundació. Segons l’escrit, les darderes han sortit de Ribes com ho han fet d’altres llocs del país: amb l’objectiu d’atendre nous projectes molts dels quals van adreçats al Tercer Món. Ates aquesta circumstància, el Patronat s’ha fet càrrec progressivament de la gestió economica i de recursos humans així com de l’actualització del projecte tal com ja van preveure al seu dia els fundadors de la institució, els germans Pere i Josep Jacas.

Fet aquest plantejament, l’escrit exposa que la institució ha de poder oferir millor confort i proveir-se de noves infraestructures adients a les necessitats actuals, amb espais més lluminosos i amplis. Aquests canvis s’han de fer respectant el patrimoni existent. Segons manifesten, “l’illa del Redós s’ha de convertir en un nucli facilitador de serveis a la comunitat de Sant Pere de Ribes orientats a la gent gran. Això implica captar els requeriments i adequar-se a les necessitats ràpidament canviants en aquest àmbit”.

L’escrit, del tot recomanable per a qui vulgui estar ben informat sobre el tema, sosté la necessitat d’obrir-se a residents homes -actualmetnt només hi ha dones-. En aquest sentit, es comprometen a agafar experiència en aquest camp en un centre de dia. Es fan altres propòsits com incorporar psicòlegs i fisioterapeutes. L’article també exposa les principals línies estratègiques de la Fundació per als pròxims anys que passen per l’orientació cap al mecenatge, l’obertura a l’entorn i el manteniment de la col·laboració amb l’Ajuntament i el Departament de Benestar Social.