El Decret de sequera afecta Ribes

Medi natural
Amb només 61 mm de precipitació acumulada, la conca de la riera de Ribes entra en situació d’excepcionalitat

El Decret de sequera aprovat pel Govern la setmana passada estableix un barem de precipitacions mínimes a cada conca hidrogràfica per sota de les qual s’entra en situació d’excepcionalitat. La conca de la riera de Ribes, amb 61 mm de precipitació acumulada en el que portem d’any, entra en aquest supòsit. Segons el grau d’excepcionalitat, les mesures a aplicar podran passar per limitacions en l’ús d’aigua per a finalitats diferents de l’abastament domiciliari, és a dir, que no es pugui usar aigua potable en fonts ornamentals, que no es pugui recórrer a aigua potable per netejar els carrers, que es redueixi el reg públic i moltes altres. Per fer-se una idea de la caiguda de les precipitacions, les dades recollides per l’observatori Llamps i Trons, a càrrec de Carles Miret, revelen que al centre del poble, entre gener i abril de l’any passat van ploure 244 litres per metre quadrat mentre que enguany només n’han plogut 49.