El bloc d’en Tore i altres weblogs

Comunicació
La dimensió local dels weblogs es comença a manifestar a Ribes.

L’existència de weblogs personals no és cap novetat. Els weblogs, blogs, blocs o bitàcores són sistemes d’edició personal que permeten publicar a l’Internet sense necessitat de coneixements previs. D’aquesta manera és possible aconseguir una gran quantitat de veus, criteris i aportacions informatives sobre qualsevol qüestió. De weblogs d’autor ribetà fa temps que se’n veuen; destaquem-ne alguns: el primer, Miscel·lània; un altre, del qual remarquem les fotografies, és Drenant la ment; i un de recent, que fa agafar ganes de córrer, és el bloc d’en Tore. Un altre weblog a destacar és, evidentment, el de’n Marçal.
Amb els weblogs, la llibertat informativa arriba a la màxima expressió i un pot sentir-se reconfortat de saber que no és l’únic que escriu disbarats; així, podem trobar des del weblog I fought the law en què s’explica que Ribes tenia un alcalde maoista del PTE que es va oposar al casino de Solers, el weblog Maritrini Bianco, en què l’autor, botit de sidra, arriba a la conclusió que el nostre és un poble de merda, o sishio que escriu que s’empadronarà a Ribes perquè, segons afirma, els polítics de Vilanova són corruptes. En definitiva, els weblogs són un terreny propici per validar o refutar aquella cita d’Espriu evocada al seu dia per un regidor important: “Penseu que el mirall de la veritat s’esmicolà a l’origen en fragments petitíssims, i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d’autèntica llum.”.