El municipi en el Pla Estratègic Litoral

política
Personal del Pla Litoral treballa en un informe estratègic del municipi. Part d’aquest treball ja es pot consultar des d’Internet.

Un informe estratègic de 6 pàgines publicat al web del Pla Estratègic Litoral i localitzable des de qualsevol buscador fa una completa descripció de Ribes des de la perspectiva del planejament urbanístic i la projecció econòmica. El treball, que està pendent de revisió, és fruit d’una entrevista a l’arquitecta del municipi realitzada el 28 de febrer per dos tècnics del Pla Estratègic Litoral i permet fer-se una idea clara i resumida de la manera com els diversos plans urbanístics dibuixen el municipi. El document també inclou consideracions d’ordre cultural, teòricament molt rellevants en el Pla Estratègic Litoral, però que en el document publicat a penes tenen un caràcter accessori.