El Bàsquet Ribes tria els seus dirigents

Esports
Les eleccions seran el dia 8 de maig de 2005, durant tot el dia, al pavelló municipal de Ribes.

La Junta del Bàsquet Ribes informa que en compliment dels estatuts convoca eleccions per a la renovació dels càrrecs de l’associació segons informa Cesc Cumelles. S’han d’assignar els llocs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocal. Els comicis tindran lloc el dia 8 de maig de 2005, durant tot el dia, al pavelló municipal. Per ser elector o elegit, cal ser major d’edat i soci practicant o protector. En el cas que el soci sigui menor d’edat, el vot l’exerceix el pare, la mare o el tutor. Les candidatures s’han de presentar fins al dia 23 d’abril de 2005 al bar del pavelló. El sistema d’acreditació és el DNI.