L’Ajuntament treu una “Guia de serveis”

Comunicació
L’absència d’índex dificulta la localització de la informació.

L”Ajuntament ha distribuït una “Guia de Serveis” de disseny impecable. L’encapçala una salutació de l’alcalde que incideix en el concepte de ciutadania. A continuació, es presenten els serveis municipals a pàgina completa. De cada servei s’explica què és, com funciona i la manera de contactar-hi, tot plegat en català, castellà, anglès i francès. Des de la bústia del consumidor -que és el primer- fins als Serveis Socials, totes les fitxes tenen el mateix espai. El principal problema d’aquesta part de la guia és que no hi ha cap índex. Per exemple, si algú busca “piscina” perquè no sap que la piscina es diu “Espai Blau” pot tenir serioses dificultats per banyar-s’hi, tant si ho fa en català com en francès.

La segona part de la guia presenta altres serveis que no són estrictament municipals. En aquest sentit, és fonamental saber si un servei és o no és municipal abans de buscar-lo. S’encabeixen aquí molts serveis d’abast comarcal que no estan ubicats a Ribes. L’espai que ocupen no és tan prolix com el que ocupen els serveis municipals i s’hi combinen prestacions absolutament heterogènies, de dependència vària.

La tercera part de la guia (“Entitats i altres serveis”) canvia radicalment: els serveis que s’hi exposen deuen tenir menys importància per als editors ja que cada fitxa té la mida d’un anunci per paraules. En aquest apartat s’hi troben companyies com l’aigua o el gas, equipaments culturals (curiosament no hi apareix un dels pocs que té la llicència d’activitats: el local dels Xulius), equipaments educatius (o sia: les escoles), equipaments esportius, equipaments religiosos, farmàcies, companyies de transports, i altres organismes. També hi ha un apartat d’altres informacions amb festes, mercats, parades d’autobús, parcs infantils i d’altres.

Les fitxes corresponents a associacions mantenen la mida d’anuncis per paraules. Es classifiquen en associacions de comerciants, de cooperació, culturals, educatives, esportives polítiques i sindicals, socials i de veïns. Tot i això, no s’ofereix cap classificació ni índex funcional, de manera que si algú vol saber on pot aprendre música o portar els nens a l’esplai, prèviament ha de conèixer a que es dedica cadascuna del centenar aproximat de personalitats jurídiques que s’hi citen posant-s’hi en contacte directament. Aquesta tasca pot resultar àrdua ja que alguns dels telèfons no corresponen a entitats sinó a honrades famílies treballadores i determinats mails són de quan l’internet anava amb maneta.

Quant al volum de continguts, es tracta de la guia més completa existent. La principal carència és que sembla pensada per a gestors públics, que coneixen on buscar cada concepte i que parteixen de la centralitat de l’Ajuntament a l’hora de concebre la vida quotidiana al poble. Es troben a faltar elements que la converteixin en una guia realment útil per als usuaris finals, és a dir per a la ciutadania. Un simple índex ja hi ajudaria.