El taller de jardineria millora l’entorn natural del municipi

Medi natural
Ja s’han iniciat algunes actuacions en llocs com la carretera vella o el passeig de Circumval·lació.

El CPEF Can Puig de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està duent a terme un taller ocupacional de jardineria per a dones aturades majors de 25 anys segons ha informat avui la direcció del projecte. Mitjançant aquesta oferta formativa es pretén: d’una banda, facilitar una sortida professional, en aquest cas com a jardineres, a un col·lectiu d’especials dificultats i, de l’altra, aprofitar aquest projecte per millorar l’entorn del municipi, sobretot pel que fa a l’ajardinament i manteniment d’espais públics.

Segons la mateixa font, ja s’han iniciat algunes actuacions al nucli de Ribes. De fet, durant la durada del taller, a Ribes s’actuarà al passeig Circumval·lació, a la rotonda de la carretera vella de Ribes a Vilanova, al pati interior de l’escola El Pi i les proximitats de la masia de Can Puig.
Pel que fa a les Roquetes, està previst que es millori l’entrada a aquest nucli des de la carretera i es condicionin els patis de les escoles les Roquetes i Santa Eulàlia, la zona verda al voltant del camp de futbol i el bosc que es troba davant del CEIP Sta. Eulàlia.

A part de fomentar l’ocupació del col·lectiu de dones majors de 25 anys, aquest taller té entre els seus objectius desenvolupar en l’alumne les actituds i aptituds per les tasques de l’ofici en qüestió, cobrir les necessitats emergents d’aquesta ocupació, crear nous llocs de treball i disminuir l’economia submergida del sector i fomentar la igualtat d’oportunitats tal com exposen els seus responsables.

La durada d’aquest projecte de jardineria del nostre entorn és de 12 mesos i finalitzarà el mes de setembre de l’any que ve. Durant aquest període, l’alumnat aprofundirà en els coneixements propis de la matèria: com la preparació dels sòls en la jardineria, la identificació de plantes ornamentals, la plantació i el sembrat, el regat, l’adobament, la poda d’arbres i matolls, el manteniment de gespes i una formació complementària orientada a l’adquisició de conceptes i coneixements de diverses matèries d’àmbit general.