Els estrangers de Ribes afronten el procés de regularització

Societat
Fins al moment, hi ha activitat informativa als punts d’atenció de la comarca.

Són diversos els estrangers que han començat a buscar informació per acollir-se a l’oferta de regulació que el govern ha convocat per als pròxims 3 mesos segons ha pogut saber El Cancell. En aquest sentit, els estrangers del poble han comptat amb sessions informatives organitzades per diversos agents socials i institucionals, com les que van tenir lloc als centres col·laboradors de la CONC a Vilanova i Vilafranca. Tot i això, el nombre de contractes laborals temporals a estrangers del municipi ha baixat espectacularment en els últims 3 mesos: al novembre se’n van signar 87, al desembre 71 i al gener només 45 segons fonts del Departament de Treball i Indústria. Els contractes indefinits han pujat de 3 a 5 en el mateix període. Per sectors, destaquen la construcció i els serveis seguits de la indústria i l’agricultura. Segons l’Anuari Social 2004 de “La Caixa”, que s’ha fet públic fa pocs dies, el nombre d’estrangers que es van establir a Ribes en 2003, va ser de 339, aproximadament la meitat del saldo demogràfic comptabilitzat en el mateix període.