El web municipal està desactivat

Comunicació
Es troba redireccionat a l’empresa que en té encomanat el hosting.

El domini municipal santperederibes.org no dóna accés al web municipal quan són les 11.04 pm del dia 11 de febrer. En aquest moment els continguts són inaccessibles, fins i tot pel que fa a informació pública municipal (actes i convocatòries de Plens i de les Juntes de Govern). Es desconeix si la interrupció de la prestació d’aquest servei públic serà de curta o llarga durada; en qualsevol cas, l’arxiu mundial d’Internet, archive.org, conserva versions del web municipal dels anys 2001, 2002, 2003 i 2004 que poden ser d’utilitat als estudiosos. D’altra banda, fa mesos que el Govern Local porta a terme gestions públiques amb relació a la renovació del seu mitjà d’informació telemàtic. Ara mateix, el domini redirecciona els internautes cap al web de l’empresa que en té encomanat el hosting, tal com es pot comprovar al recurs Whois. La interrupció arriba en un moment especialment crític ja que impossibilita la consulta del programa de festa major de les Roquetes, que se celebra demà i diumenge.