L’entrada dels nacionals i la primera festa de postguerra

Cultura
Fa anys de l’arribada al poble de les tropes franquistes, pocs dies abans de Sant Pau.

El dia 22 de gener de 1939, el llarg “parte de guerra del bando nacional” començava així: “En Cataluña ha continuado el avance de las tropas españolas que venciendo todas las resistencias enemigas ha ocupado en la zona de la costa las importantes poblaciones de Sitges y San Pedro de Ribas y otros pueblos continuando el avance a la hora de dar este parte. (…)”. En contrast, el de l’exèrcit republicà afirmava que no hi havia novetats remarcables. L’ocupació de Sitges i Ribes va ser, doncs, l’afer més destacat de la jornada. Aquell mateix dia, l’exèrcit republicà en retirada havia procedit a volar el Social, on hi havia una impremta, i el pont de les Parellades. El pànic que va provocar l’explosió forma part de l’imaginari col·lectiu del poble. L’entrada dels nacionals va comportar la substitució de la violència revolucionària per la pròpia de la dictadura franquista: als assassinats que hi havia hagut entre 1936 i 1937 s’hi van afegir les represàlies contra les persones que, de prop o de lluny, havien tingut vincles polítics amb el règim anterior. Tres dies després de l’entrada, a l’església parroquial (l’ermita estava molt malmesa), se celebrava Sant Pau en precari.