Ribes als papers de Salamanca

Cultura
Entre els documents que previsiblement tornaran a Catalunya hi ha important documentació del període revolucionari al nostre poble.

L’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola conserva documents de Ribes segons ha pogut comprovar El Cancell a l’AER. Només per posar un exemple, criden l’atenció diversos escrits datats al gener del 38, que pretenien legalitzar les incautacions que les organitzacions revolucionàries havien portat a terme durant els anys anteriors. Eren objecte d’incautació des d’aparells de ràdio fins a immobles.

Un dels aspectes més xocants dels documents és la retòrica revolucionària i anticlerical amb què es justificaven les incautacions, que resulta espectacular en el cas de l’edifici del Centre Parroquial, del qual es diu que: “el concorrien constantment els casics del poble i els ensotanats amb els demés corifeus (…)” . En general, en els pocs documents consultats per El Cancell s’utilitza la toponímia revolucionària (“Ribes del Penedès”, “plaça de Francesc Layret” per “Plaça Marcer”, “carrer de Lluís Sirval”, etc.)

Tot i això, també hi ha al·legacions autògrafes de propietaris que reclamen el retorn dels seus béns i que, a pesar de la situació, ho fan utilitzant els topònims prerevolucionaris (“Sant Pere de Ribes”, “Plaça Marcer…”).


Valdria la pena que els historiadors locals determinessin l’abast de la documentació del nostre poble continguda en aquest arxiu, ara que el tema desperta tanta sensibilitat social. Així mateix, és essencial que els investigadors aportin el context necessari perquè tothom pugui fer-se una idea aproximada del convuls període que descriuen tan cobejats papers.