UM9 qüestiona durament el pressupost per al 2005

política
La falta de participació, la reducció de les inversions i l’absència d’una política de personal, principals crítiques.

El líder d’UM9, Miquel-Muç Vall, qüestiona el pressupost municipal en un article d’opinió. Les principals línies de l’argumentació de Muç són la falta de participació en l’elaboració, la reducció de les inversions i l’absència d’una política de personal. Un detall que per a Muç és especialment preocupant és l’obtenció de recursos econòmics mitjançant la venda de sòl públic. Segons UM9, l’Ajuntament es veurà obligat, més endavant, a adquirir sòl a preu de mercat. El pressupost, que va ser aprovat el dia 23, va rebre el suport de l’Equip de Govern. El PP es va abstenir i les altres forces de l’oposició hi van votar en contra.