Avancen les reformes al Centre Parroquial

Cultura
La inauguració es preveu per a final de gener segons informa l’entitat.

Les reformes al Centre Parroquial arriben al final segons expliquen els responsables de l’entitat en un comunicat al seu web, actualitzat al novembre. L’edifici, que és propietat de la Mitra, millorarà considerablement les prestacions com a infraestructura cultural un cop finalitzin els treballs que s’hi estan portant a terme. Segons el comunicat, en fase prèvia s’ha instal·lat parquet al primer pis i a la secretaria. Així mateix, al teatre s’han instal·lat barres electrificades amb ternals i un pont de llums exterior així com una passarel·la mòbil a la zona de tramoies; en fase prèvia, també s’ha reformat la pista. En primera fase, s’ha procedit a eixamplar el vestíbul i s’hi han actualitzat els lavabos; així mateix s’ha adequat l’edifici a la normativa vigent amb actuacions i millores diverses. En segona fase s’ha procedit a la reforma de la sala de butaques del teatre i a l’ampliació del prosceni, la remodelació del cel ras de la sala, l’ampliació del magatzem i el vestíbul d’accés als vestidors i la reforma de la façana. La inauguració d’aquesta fase es preveu per al gener, segons el mageix comunicat. Més endavant, s’allargarà la sala del primer pis fins a la caixa escènica.