Comencen a desplaçar serveis a les Roquetes

política
Urbanisme es troba entre les unitats que avui deixaran Ribes.

Alguns treballadors de l’Ajuntament deixen aquest mateix matí de prestar els serveis al nostre poble i passen a fer-ho a les Roquetes. El nou edifici municipal inaugurat al juliol començarà a acollir unitats que fins ara es trobaven al poble. Si bé determinades condicions de treball milloraran, el desplaçament, ben segur, resultarà una incomoditat per a nombrosos servidors públics. Es dóna la paradoxa que són raons oposades les que expliquen el desplaçament per a la ciutadania i per als treballadors. Per a la ciutadania l’explicació es troba en el fet que és raonable que les Roquetes tingui alguns dels serveis municipals igual que en té Ribes, ja que compta amb dependències pròpies. Per als treballadors, en canvi, el motiu que inhabilita qualsevol qüestionament del desplaçament és que el municipi és unic. Tot i que els usuaris seran igualment atesos a un i altre nucli, l’existència de les Roquetes comença a ser cada vegada més perceptible des de Ribes més enllà dels resultats electorals.