Ribes no disposa d’un model turístic sòlid

Economia
Les dades de l’Oficina de Turisme revelen que la majoria dels seus usuaris són del poble o de la rodalia.

El nombre de visitants a Ribes ha augmentat segons la nota que ha fet pública l’Oficina de Turisme i se xifra en 501 pel que fa als mesos d’estiu. Tot i això, en la mateixa nota es reconeix que la majoria de visitants són de procedència local i comarcal. Sembla, doncs, que l’Oficina de Turisme presta un servei social de coneixement de l’entorn als residents del poble i la comarca més que no pas de foment de l’activitat turística com a activitat econòmica.

En els últims 40 anys, l’administració local ha estat incapaç de generar cap mena de dinàmica turística econòmicament sòlida. Sovint els dirigents municipals s’han limitat a fer empalmar els malmesos cables d’il·luminació del “conjunto artístico-arquitectónico monumental de Sota-ribas”. De fet, l’Oficina és la primera iniciativa ambiciosa en aquesta línia si bé el tipus de servei que presta té un impacte majoritàriament local, com demostren les pròpies dades.

En tot plegat, destaca l’absència d’un sòlid projecte executiu de caràcter promocional per captar turistes i visitants, ara que es compta amb un servei capaç d’atendre’ls. Seria raonable que en l’elaboració d’aquest projecte hi participessin directament els agents privats que presten serveis relacionats amb el turisme (principalment restauradors, hostalers, pastissers i promotors de turisme rural, però també d’altres com programadors culturals). No fer-ho així seria caure en la promoció de sardinada i eslògan, de resultats arxiconeguts.