El poble de les cases apariades

Medi natural
Una tesi aprofundeix en les conseqüències de l’urbanisme de baixa densitat. Ribes és el 7è poble de Catalunya en cases apariades.

De cada cent cases apariades que es construeixen a Catalunya, quasi dues són a Ribes. De fet, el nostre municipi és el setè en el rànquing de construcció de cases apariades al país segons informava ahir La Vanguardia en uns articles construïts sobre la tesi doctoral de Francesc Muñoz.

El treball de Muñoz se centra en la tendència a l’anomenat urbanisme de baixa densitat que afecta el conjunt del país i comporta un gran creixement del territori urbanitzat difícilment sostenible tant a efectes ambientals com a causa de la pròpia exigència infraestructural. Segons l’estudi, les dades demostren que es construeixen moltíssimes cases apariades o aïllades en detriment dels pisos, fet corroborat pels últims plans parcials i plans generals aprovats. Tot plegat comporta una gran expansió del territori urbanitzat.

Fora del que es podria pensar, darrere el fenomen no sembla haver-hi el mite de la proximitat a la natura sinó l’existència d’una població estàndard que no pot accedir a pisos en condicions a ciutat i que troben la sortida en cases apariades relativament allunyades dels centres. Segons la mateixa font és una població molt homogènia quant a consum.

La tesi també aborda les conseqüències d’aquesta tendència urbanística: d’una banda hi ha les conseqüències ambientals, com un major consum de sòl, energia i aigua i problemes de mobilitat per la llunyania del lloc de treball, com també riscos en protecció civil (incendis) quan es tracta d’urbanitzacions. També hi ha conseqüències paisatgístiques: es banalitza el paisatge i se simplifica el territori fins a l’absurd (rotonda, centre comercial, gasolinera). Finalment s’aprecien conseqüències culturals com la dissolució de la ciutat mediterrània i la desaparició de la diversitat. La preocupació per la ciutat difusa i per la deriva urbanística del territori és objecte d’atenció de El Cancell des del seu mateix naixement, tal com podeu comprovar al recull d’informació Viatge al futur del Garraf. Ben aviat us oferiren un especial amb lectures recomanades i comentades sobre el fenomen.