Solers i l’Autòdrom seran per a les Roquetes

política
L’estudi sobre l’EMD publicat al web municipal posa com a fites la carretera de Sitges i l’autopista.

El futur de Can Bruguera, Can Baró, l’Autòdrom, Vilanoveta, Solers i el Mas de les Catalunyes així com de totes les zones d’expansió econòmica potencial del terme com Solers, l’Autòdrom, La Rambla del Garraf o el polígon industrial Vilanoveta serà decidit principalment pels ciutadans de les Roquetes, en la mesura que el projecte d’EMD preveu la possibilitat d’atorgar competències urbanístiques a aquest ens. Tanmateix, els roquetencs participaran en les decisions sobre la resta del terme, incloent-hi el nucli de Ribes o les seves zones adjacents. Aquesta serà la primera conseqüència que tindrà l’Entitat Municpal Descentralitzada de les Roquetes d’aprovar-se tal com es descriu en un projecte encarregat per l’Ajuntament i publicat al web municipal[PPS]. El projecte, elaborat per Barcelona Economia, a banda de descriure l’EMD en termes molt similars a com ho ha fet l’equip de govern en els últims mesos, especifica les competències i la jurisdicció territorial que podrien correspondre a aquest organisme. El Cancell posa a l’abast dels seus lectors una nova secció denominada “EMD de les Roquetes: tot el que voldries saber i no goses preguntar” que permetrà fer un seguiment de la proposta.